Senior Projectmanager weg- en waterbeheer – Matchpartner Werving en Selectie – Enschede

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Matchpartner is een gespecialiseerddetacheringsbureau in de branches : Zorg en Welzijn, Arbo enVerzuim, Gemeente en Onderwijs. Dit doen wij vanuit de inhoud enhierbij stellen wij jou centraal. Wij vinden het belangrijk om eenduurzame samenwerking aan te gaan en hierbij is gezelligheid en eenklik ook zeker belangrijk, af en toe gezellig lunchen en koffiedrinken met je vaste contactpersoon of sparren over je loopbaan isdan ook geen uitzondering.

Reageerdirect!

Waarom reageren op deze vacature viaMatchpartner? Wij zijn een betrouwbare en persoonlijke organisatieen gaan met respect en vertrouwen met jou om. Daarbij staat wat jijwil en wat je kunt voorop. Transparant? Absoluut! We doen hard onsbest om jou snel reactie of feedback te geven. Bereikbaar? Zeker.Voor deze vacature kan je schakelen met Daniëlle van Veen via 06282 48 263 of danielle@matchpartner.nl.

Functieomschrijving

Als Projectmanager Groen-Blauw bij de gemeenteEnschede ben je verantwoordelijk voor het project- enprocesmanagement van diverse civieltechnische infrastructureleinitiatieven, waarbij de weg- en waterbouw gecombineerd wordt metklimaat adaptieve maatregelen.

Het gaat om devolgende projecten:

 • Groen-Blauwprojecten (GB-Schreurerve, GB Glanerbrug), met focus op decombinatie aanpassing openbare ruimte met de invulling vanklimaatadaptieve maatregelen in samenwerking met diversestakeholders.
 • Het project Groen-BlauwGlanerbrug wordt ge-engineer en uitgevoerd binnen eenbouwteam.
 • Kennis hebben met het implementerenen het managen van een Europese LIFE subsidie welke mogelijktoegekend gaat worden.
 • Multi-sectoralewijkaanpak met daarbinnen de focus op de vervanging van hetbestaande warmtenet in samenwerking met verschillendenetwerkbeheerders(Gebiedsgerichte aanpak Het Lang).
 • Het oppakken en oplossen van de knelpunten binnen deRoombeek gezamenlijk met waterschap Vechtstromen met een integraalprojectteam.

Functie-eisen

Dit breng jijmee:

 • Een afgerondeHBO en/of masteropleiding, op het gebied van civieltechniekof, weg- en waterbeheer of een andere relevanteopleiding.
 • Kennis van wijkgerichte aanpak inrelatie tot verduurzaming gebouwde omgeving enparticipatie.
 • Voor deze functie isnadrukkelijk ervaring voor de aanleg van warmtenetessentieel. 
 • Aantoonbare kennis enervaring met het werken in bouwteams.
 • Kennisen ervaring met werken in (complexe-) bestuurlijke omgeving, bijvoorkeur een gemeente organisatie.
 • Resultaatgericht en daadkrachtig om projecten tot eengoed eind te brengen.

 

Bij voorkeurheb/ben jij:

 • Aantoonbare ervaring met het projectmatig werken(gefaseerd werken) binnen een gemeentelijke organisatie.
 • Aantoonbare meerjarige werkervaring met het werken inbouwteams.
 • Aantoonbare kennis op hoofdlijnenop het gebied van rioleringsaspecten, stedelijke waterhuishouding,geo-hydrologie, klimaatadaptatie, groen en ecologie.
 • Een sterke regisseur die de verschillende belangen incomplexe infrastructurele projecten goed kan aansturen.
 • Langdurige beschikbaarheid is van belang gezien demeerjarige doorlooptijd van de projecten.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris tot €5247,- (o.b.v. fulltimeconform schaal 10)
 • Reiskostenvergoeding (€0,21per km) of leaseauto
 • 25 vakantiedagen met8,33% vakantietoeslag
 • Pensioenregeling
 • Opleiding enontwikkelingsmogelijkheden

 

Over deopdrachtgever:

Werken bij degrootste stad van Overijssel betekent werken aan ambities. Degemeente Enschede is een werkgever voor iedereen. Ze geloven in hettalent van professionals. En in veelzijdigheid, zowel als het gaatom de mensen en hun persoonlijkheden als om functies, projecten enwerkzaamheden. Bij de gemeente is altijd ruimte voor nieuweinitiatieven en nieuwe krachten. De ideale omgeving dus om hetverschil te kunnen maken. Ze zijn volop in beweging, kijk alleen alnaar de vele creatieve broedplaatsen die de medewerkers opzetten.Jouw ideeën zijn van harte welkom! 

Lees hier meer

Deel deze vacature: