Leerling Bedrijfswagenmonteur – Effect Personeelsdiensten – Enschede

Effect Personeelsdiensten

Bedrijfsomschrijving

Als leerling bedrijfswagenmonteur volg je eenBBL-opleiding waarbij je vier dagen per week werkt en één dag perweek naar school gaat. De theoretische kennis pas je gelijk toe inde praktijk en door middel van directe begeleiding van jouwleermeester blijf jij je voortdurend ontwikkelen. Na het behalenvan de opleiding kun je aan de slag als volwaardig monteur of kunje doorgroeien tot eerste monteur! 

Functieomschrijving

Jij gaat je als leerling bedrijfswagenmonteurbezighouden met het onderhoud van truck- en bedrijfswagens. Jeleert hoe je allerlei inspecties, onderhoudswerkzaamheden enreparaties verricht aan diverse trucks, trailers, auto’s enbedrijfswagens. Door de juiste begeleiding blijf jij je constantontwikkelen! Je komt in een enthousiast team terecht, waarbijvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden aanwezigzijn. 

Functie-eisen

  • Je beschikt over eenvmbo-diploma, een overgangsbewijs van 3- naar 4 havo/vwo of een mboniveau 1 diploma;

  • Je hebteen passie voor techniek en je wilt graag een BBL-opleidingvolgen;

  • Goede beheersing vande Nederlandse taal.

Arbeidsvoorwaarden

  • De gehele opleiding en eventuelecursussen worden voor joubekostigd;

  • Een leerwerkplekwaar jij de gehele opleiding kunt werken enleren;

  • Een marktconformsalaris tussen de €1800,- en €2500,- bruto permaand;

  • Baangarantie na hetbehalen van jeopleiding;

  • Voldoendedoorgroeimogelijkheden;

  • Gezelligepersoneelsactiviteiten. 

Lees hier meer

Deel deze vacature: