Eerste monteur – Eminent Groep – Enschede

Eminent Groep

Mijn rol is om uitvoerende werkzaamheden op de bouw te verrichten en daarnaast verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van werktuigbouwkundige en/of elektrotechnische installaties in uitdagende projecten. Ik coördineer de dagelijkse werkzaamheden, waarbij ik de kwaliteit bewaak en indien nodig bijstuur. In overleg met de projectleider(s) bepaal ik ook de inzet van monteurs op verschillende projecten. Kortom, ik fungeer als intern en extern aanspreekpunt en zorg ervoor dat onze bouwprojecten zonder opleverpunten worden afgerond.Mijn functie is veelzijdig en geen dag is hetzelfde. Enkele taken waar ik me mee bezighoud zijn:Begeleiden van (leerling)monteurs.Zorgen voor een juiste in- en uitstroom van materiaal.Afstemmen van zaken met opdrachtgevers, neven-aannemers en onderaannemers.Uitvoeren van kwaliteitscontroles op installaties.Signaleren en bewaken van meer- en minderwerk.Vaststellen van definitieve tekeningen en het verstrekken van gegevens voor revisietekeningen.Bewaken van de voortgang van de werkzaamheden.

Lees hier meer

Deel deze vacature: